• page_head_bg

Aktualności

Charakterystyka i metody identyfikacji złączek

Listwa zaciskowa jest rodzajem produktu części zamiennej służącego do nawiązania połączenia elektrycznego, który jest podzielony na zakres produkcji listwy zaciskowej.Wraz z coraz wyższym poziomem automatyzacji przepisy dotyczące systemów sterowania przemysłowego są coraz bardziej rygorystyczne i dokładne, a wykorzystanie listew zaciskowych stopniowo wzrasta.Wraz z rozwojem przemysłu elektronicznego obszar zastosowań i różnorodność listew zaciskowych stają się coraz większe.Oprócz zacisków PCB, najczęściej stosowane są zaciski sprzętowe, zaciski śrubowe, zaciski ze sprężynami skrętnymi itp.

Charakterystyka listwy zaciskowej

Wykorzystując istniejącą technologię połączeń śrubowych ramy terminala złącza szynowego, zmodyfikowano obwód zasilania składający się z elementów elektronicznych i zakończono transmisję optyczną terminala izolacji optycznej korzenia lotosu.Terminal izolacji optycznej korzenia lotosu ma zalety zużycia sygnału danych na końcu kontrolnym, wysoką częstotliwość konwersji, brak drgań kontaktowych z urządzeniami mechanicznymi, brak konwersji uszkodzeń, wysokie napięcie robocze warstwy izolacyjnej, brak wibracji, brak wibracji, brak uszkodzeń komponentów, i długa żywotność, dlatego jest szeroko stosowany w branży automatycznych systemów sterowania.

Podstawową treścią automatycznego systemu sterowania jest to, że moduł sterujący musi być odizolowany od wszystkich czujników i siłowników elektrycznych, aby zapobiec szkodom.Terminal izolacji optycznej Sanmenwan WUKG2 może rozsądnie zakończyć ten efekt i zapewnić, że sygnał danych na miejscu jest zgodny z niskim napięciem wymaganym przez sprzęt do regulacji urządzenia elektronicznego.Może być również używany do obsługi procesów zewnętrznych urządzeń maszynowych i manipulacji, a także sygnału danych i elementów gniazda w środku wyposażenia maszyny sterującej. Należy zastosować inne napięcie robocze i zakres wyjściowy.

Fototermiczny terminal ma zalety zużycia sygnału danych terminala sterującego, wysokiej częstotliwości roboczej konwersji, braku wibracji punktu styku urządzeń mechanicznych, braku konwersji uszkodzeń, wysokiego napięcia roboczego warstwy izolacyjnej, braku strachu przed wibracjami, braku wpływu części, długiej żywotności, itp., więc był szeroko stosowany w branży systemów automatycznego sterowania.

Metoda identyfikacji terminala

Listwy zaciskowe maszyn i specjalne zaciski linii transmisyjnych można zidentyfikować za pomocą jednej lub kilku poniższych metod.

1. Konkretne lub względne pozycje listew zaciskowych urządzeń maszynowych lub specjalnych zacisków linii transmisyjnych są potwierdzane i identyfikowane przez oprogramowanie systemu identyfikacji odpowiednich produktów.

2. Identyfikacja kolorystyczna zacisków urządzeń maszynowych i specjalnych zacisków linii transmisyjnych jest potwierdzana i identyfikowana przez oprogramowanie systemu identyfikacji odpowiednich produktów.

3. Użyj ilustracji symboli wymaganych w GB5465.Jeżeli mają być użyte znaki pomocnicze, muszą one być zgodne z liczbami w GB4728.

Zastosowanie listew zaciskowych

Kolory, rysunki symboli lub angielskie symbole alfanumeryczne powinny być wskazane na odpowiednich końcach linii lub przyległych częściach.Jeżeli stosuje się co najmniej dwie metody identyfikacji i można je pomylić, w odpowiednich dokumentach należy wskazać wewnętrzny związek między tymi dwiema metodami identyfikacji.


Czas postu: 20-07-2022